Overname en doorstart SODB

Overname

Het is een periode stil geweest rondom de Stichting Opleidingen Droge Bulk, SODB. Daarom breng ik u graag op de hoogte van de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden.

Het huidige bestuur van de Stichting Opleidingen Droge Bulk (SODB) heeft in mei 2019 besloten om de stichting te ontbinden, nadat een partij bereid was gevonden de activiteiten van SODB over te nemen en voort te zetten.

Inmiddels is er een nieuwe stichting in oprichting; Service Opleidingen Droge Bulk (SODB).

Dhr Jan de Jong wordt directeur-bestuurder van deze stichting. Hij is tevens bestuurder van GO-college MBO Techniek in Oude-Tonge. Met de positionering van de nieuwe stichting, dicht tegen het opleidingsveld, kan gebruik worden gemaakt van professionele onderwijs deskundigheid.

Met deze voor SODB belangrijke ontwikkelingen, vertrouwen wij erop in de toekomst weer volop bedrijven in de Droge Bulk-sector van dienst te kunnen zijn. De website zal steeds meer  geactualiseerd en aangepast worden op de nieuwe situatie.