Wie zijn wij

Service Opleidingen Droge Bulk is ontstaan uit een unieke samenwerking tussen de deelnemende bulkbedrijven. Met het oog op de toekomst hebben bedrijven in de bulksector een gedeelde zorg in de operationele opleidingssfeer.

Door onder meer vergrijzing ontstaan de komende jaren tekorten aan gekwalificeerde medewerkers.

Met SODB hebben de belanghebbende bedrijven zoals Rietlanden, EMO, OVET, OBA, HBTA, EBS, Maja Stuwadoors en Marcor Stevedoring BV een unieke gelegenheid tot samenwerken als het gaat om het opleiden van personeel van bedrijven binnen de droge bulk sector. Door de gezamenlijke kennis, kunde, materieel en faciliteiten te verbinden maakt SODB het mogelijk om de opleidingen vanuit de sector zelf aan te bieden.

Het bestuur van SODB is samengesteld uit de medewerkers van de deelnemende bedrijven. Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt SODB ondersteund door het secretariaat.

Kosten & baten

SODB heeft geen winstoogmerk. In de opleidingsprijzen zijn alle kosten opgenomen, te weten: ontwikkeling, freelance docenten, organisatie, logistiek en didactische middelen.

De docenten van SODB zijn in de praktijk werkzame professionals, deskundig op hun vakgebied.

Doel

De opleidingen van SODB zijn beschikbaar voor alle bedrijven in de droge bulk sector en zijn gericht op huidige en toekomstige medewerkers.

Doelen van SODB:
• het ontwikkelen, uitvoeren en bevorderen van opleidingen;
• kwaliteitsborging;
• onderzoeken van ontwikkelingen;
• het inzamelen van gelden en subsidies t.b.v. stichtingsdoelen.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief.
Dan blijf je op de hoogte over onze Droge Bulk Opleidingen en jouw toekomst!

Webdevelopment by Oil4.